ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Milieu- en AfvalRegio Breda bewonerscampagne 10 voor energie

10voorEnergie 190BuildDesk ontwikkelde en organiseerde een bewonerscampagne voor 11 gemeenten in de regio Breda. Carina Dijkhuis was projectleider en coördinator van de campagne.

Carina was eindverantwoordelijk voor de vlotte samenwerking tussen Milieu- en Afvalregio Breda (MARB), gemeenten en BuildDesk, het coachen van de gemeenteambtenaren bij de uitvoering van de lokale campagnes, het aansturen van junioradviseurs en een stagiaire en de algehele projectleiding.

De bewonerscampagne Tien voor Energie! richtte zich op het stimuleren van energiezuinig gedrag bij inwoners. Een team van BuildDesk heeft voor de regio gezamenlijke communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet, zoals een Energiekrant, een lespakket en een rondreizende tentoonstelling. Op lokaal niveau kreeg de campagne aandacht door specifieke lokale activiteiten, veel aandacht in lokale media en een bewonersbijeenkomst. De campagne is uitgevoerd in 10 weken in oktober tot december 2010.

Ruim 1.600 inwoners hebben de energiemarkten bezocht, ruim 800 inwoners hebben deelgenomen aan een activiteit (lespakket, excursie, bezoek tentoonstelling, workshop “isoleren kan je leren”) en ruim 170.000 huishoudens hebben de Energiekrant ontvangen.

Periode: april tot december 2010.

Werkvelden: Bewonerscommunicatie, advies, organisatie, coördinatie