ABCDijkhuis: Gespecialiseerd in projecten over energie en duurzaamheid

social-linkedin-box-blue-icon tweet

Milieudienst Regio Alkmaar e.a.: Conferentie Energiebesparing in bestaande bouw voor woningcorporaties en gemeenten

In dienst van BuildDesk organiseerde Carina Dijkhuis in november 2010 een succesvolle conferentie voor gemeenten en corporaties in Noord-Holland Noord. Het doel van de conferentie was om energiebesparing in bestaande woningen een impuls te geven door gemeenten en corporaties met elkaar in gesprek te brengen en vrijuit te spreken over wederzijdse belemmeringen en kansen.

De conferentie is georganiseerd in opdracht van de Milieudiensten Regio Alkmaar en West-Friesland, de gemeenten Alkmaar en Den Helder, Agentschap NL en het CO2-servicepunt Noord-Holland.

Carina scherpte de probleem- en vraagstelling aan, ontwikkelde het programma, stelde een klankbordgroep samen, zorgde voor sprekers en werkgroepbegeleiders en coördineerde de verslaglegging en complete organisatie van de bijeenkomst.

De conferentie is zeer enthousiast ontvangen door de opdrachtgevers en deelnemers en heeft geleid tot goede resultaten. Zo is door de conferentie in Noord-Holland een kennisnetwerk van 14 corporaties gestart waarin ze kennis delen over energiebesparing, het Eco-platform. Daarnaast wordt er op regionaal niveau vervolg gegeven aan de conferentie door het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, mede als onderdeel van de Regionale Actieprogramma’s Wonen.

Voorafgaand aan de conferentie inventariseerde Carina bij tien corporaties en een aantal gemeenten waar ze staan met energiebesparing in bestaande bouw en welke kansen en knelpunten ze ervaren. Hiervoor heeft zij tien telefonische interviews en vier persoonlijke gesprekken gehouden. De conferentie bouwde voort op de uitkomsten van de inventarisatie.

Periode: najaar 2009-najaar 2010.

Werkvelden: organisatie conferentie, coördinatie, communicatie, advies

Foto: Ton Tuinmanoverleg in themagroepen (fotograaf TonTuinman)